Online Aarshjul

Den letteste og mest effektive måde at dokumentere og synliggøre årets opgaver for pengeinstitutter

Aarshjul.dk er udviklet med henblik på at gøre det let for pengeinstitutter at imødekomme kravene om dokumentation af de opgaver, som ansatte, bestyrelsen og repræsentantskabet skal udføre i løbet af året.

Med årshjulet får Jeres pengeinstitut en effektiv opgavestyring, der skaber overblik og styrker organisationen.

aarshjul